Հայաստանում բնակչության ծերացման գործընթացն արագացել է

Եթե 65 և բարձր տարիքի բնակչության մասնաբաժինը կազմում է 7%-ից ավելի, ապա տվյալ բնակչությունը համարվում է ծերացող...

ՀԾԿՀ-ն առաջարկում է վերանայել սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի սակագները

Ըստ ՀԾԿՀ-ի, սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի միջին կշռված սակագինն անհրաժեշտ է բարձրացնել 2.27 դրամ/կՎտժ-ով...


Հաստատվել են Արցախի քաղաքացիների համար զբաղվածության սոցիալական աջակցության ծրագրեր

Առաջին միջոցառման դեպքում շահառուների ամսական աշխատավարձը 100 հազար ՀՀ դրամ է...