2019 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում տրամադրված 2,6 մլրդ դրամի դիմաց գյուղատնտեսությունում կատարվել է շուրջ 43 մլրդ դրամի ներդրում, որը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը 1.8 անգամ։