2019թ-ի ընթացքում Երևանում տրամադրվել է 2612 շինարարության թույլտվություն: 2017թ-ի համեմատ շինթույլտվությունների քանակն ավելացել է 813-ով կամ 45%-ով, իսկ 2018թ-ի համեմատ՝ 1132-ով կամ 76%-ով: