2019 թվականի նոյեմբերին պետբյուջեի ծախսերի մեջ 19.1 տոկոսը բաժին է ընկել պաշտպանության ոլորտին: